Jurnal

17 noiembrie 2007 - Confuzie

 

Greşeala flagrantă şi fatală a contemporaneităţii porneşte din orbirea cugetului, orbire ce a adus cu sine neputinţa omului de a mai face diferenţa între exemplu şi model.

Exemplul este... aleatoriu. El poate fi şi bun şi rău. Apare la un moment dat, aşa... meteoric pentru sufletul omului, şi... creează poate tendinţe sau... stiluri...

4
5

 

Modelul însă este unul: acela bun şi demn de urmat... Nu apare întâmplător şi, dacă omul are puterea să-l privească în faţă... pentru a-l vedea, îşi înnobilează sufletul prin el... Modelul nu creează nici tendinţe, nici stiluri ci creează sau fundamentează... mântuirea.

De ce nu mai poate omul să discearnă între exemplu şi model?

Pentru că jertfa Mântuitorului a încetat de a-i mai servi ca model cu adevărat existenţial... iar faptele şi chipurile deşănţate ale unor semeni i-au devenit idoli, exemple supreme...

 

Jurnal

Prima pagină

© 2007-2018 anavirlan.ro